top of page
Search

Jesus hele livet


Jesus hele livet er en trosopplæringsplan for barn mellom 0 og 19 år. Det er i denne perioden de aller fleste tar et valg om å følge Jesus. Planen er et verktøy for å gi en helhet i trosopplæringen, men det viktigste er at den også har fokus på et godt samarbeid mellom hjem og kirke.


Undersøkelser viser at nær familie er de viktigste påvirkerne til et valg om et liv i etterfølgelse av Jesus. Da kristne unge voksne fikk spørsmålet om hvem som var de viktigste påvirkerne for dere valg om å beholde troen som voksen, svarte 80% at mor var den viktigste påvirkeren og 60% svarte far. Det kan virke som om tro er noe som skal smittes mer enn noe som skal læres. Det er flere hverdager i livet enn det er søndager; barn bruker gjennomsnittlig 40 timer i året på søndagsskolen, mens de bruker 3000 timer hjemme. Hva er vel 40 timer når vi skal gi barna våre det viktigste vi har?


Trosopplæring kan derfor ikke skje i kirken alene, men når hjem og kirke samarbeider, da snakker vi krutt! En viktig tanke i dette er at det er kirkens jobb å utruste foreldre til å gi troen videre til barna og at hjem og kirke skal jobbe sammen mot et felles mål: Å gi barna en mobil tro; en tro som blir med på flyttelasset når de drar hjemmefra.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til tro i hjemmet eller ønsker hjelp til hvordan du kan komme igang.


32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page