top of page
Search

BRO TIL TRO


Bro til tro

Bro til tro er et konsept for å dele evangeliet med våre nærmeste.

Broen vi snakker om er:

Bønn

Relasjon

Ord


Vi tenker på å dele evangeliet med mennesker i vårt nærmiljø. Med nærmiljø

mener vi mennesker vi har en relasjon til på en eller annen måte. Det kan være

famille, kolleger, venner, naboer, forretningspartnere osv.

Vi begynner med å be om at Den hellige ånd vil vise oss noen vi skal be for og

begynner å be for denne personen / disse personene. Dette må vi fortsette med.

Deretter må vi finne måter å bygge relasjon på: Be dem hjem, gå en tur sammen,

gjær en aktivitet osv.


Så når anledningen byr seg, deler vi vitnesbyrdet om Jesus, ikke som en preken,

men fortell hva han betyr for deg. Den hellige ånd vil lede oss til å finne de gode

anledningene til å dele Ordet.


Det fine med BRO TIL TRO er at det bevisstgjør oss til å dele evangeliet med

mennesker i vårt nærmiljø. Vi gjør ting som er naturlige for oss, nemlig ber for

folk, er sammen med folk og benytter de naturlige anledningene til å dele Ordet

om Jesus. Dette er noe vi alle er kalt til.

Det har også betydning at vi er villig til å vise hvordan Jesus er med livet vårt.

Jesus var preget av kjærlighet og godhet og han var villig til å ofre seg selv for

at vi skulle få livet. Han vil prege oss til å bli sånn når vi følger han.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page