top of page
HVA VI TROR: Vi tror på Jesus Kristus som Guds sønn. Vi tror at han var helt menneske og helt Gud, og at han kom til jorden for å vise hvem Gud er, og for å reparere relasjonen mellom Gud og mennesker med sin død på korset. Vi tror at han seiret over døden og synden da han stod opp fra graven, og at han har sendt alle troende ut med en misjon: Å lede mennesker til et bedre liv i etterfølgelse av ham. Vi tror at etter Jesus reiste til himmelen, sendte han den Hellige Ånd for å utruste de troende til å være og å bli til disipler.
VÅR VISJON: Som menighet ønsker vi å tjene nærmiljøet. Vi tror at vi kan være en ressurs til området vårt med forskjellige aktiviteter og tilbud som vil hjelpe familier til å vokse nærmere hverandre og ulike kulturer med ulike bakgrunner til å bli bedre kjent med hverandre og norske kulturen.. Vi vil lovprise Gud. Det vil si at vi tror det er viktig at vi ærer Gud med livet vårt og det Gud har gitt oss. Vi som menighet ønsker å hjelpe hverandre til å vokse i tro. Vi kaller det “å trene disipler”, som vil si at vi ønsker at folk skal være engasjert i troen sin og vokse nærmere Gud gjennom et forhold med Jesus. Den siste tingen vi ønsker å gjøre som kirke er å bygge fellesskap med hverandre og med nærmiljøet. Derfor har vi gratis kirkekaffe etter møtet og ulike aktiviteter og arrangementer som vi gjerne vil invitere deg til!
Pastor: Sean Christie

Lederteam: 
Sean Christie
Gerhard Berg
Susanna Gunnestad
Ellen Solberg
Øystein Maalø
Klikk her om du vil finne ut mer om  pinsebevegelsen.
bottom of page