top of page
BARNEVELSIGNELSE
 
Det er frivillig å la et barn bli barnevelsignet i pinsebevegelsen. De fleste blir barnevelsignet og det er vanlig å ha barnevelsignelsen når barnet er noen måneder gammelt. Denne høytidelige handlingen finner sted i en gudstjeneste. Familien kommer frem og blir presentert for menigheten. Pastoren eller en annen fra menighetens lederskap holder barnet, og sammen med menigheten blir barnet, på en enkel måte, bedt for og velsignet. Tilslutt synger menigheten en velsignelsesbønn over barn og familie.

Alle barn som blir velsignet i Pinsekirken Heimdal mottar en Barnebibel, en trosopplæringsplan og et kort hvor med oversikt over hvilke aktiviteter og tiltak som finnes for barn og familier i kirken.

Dato for Barnevelsignelse våren 2022 og høsten 2022:  mars  6 - mai  22 - sept  11 - nov   20
47110655_2111597455563190_4050013512833957888_o.jpg

Vi vil ha barnevelsignelse!

Takk! Vi kontakter deg snart.

bottom of page