Untitled presentation.png

Pinsekirken samles til gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Våre gudstjenester er konsentrerte og med praktisk bibelundervisning med ulike tema. Etter selve gudstjenesten er det mulig å fortsette fellesskapet på kirkekaffen (som blir for tiden nå avlyst). DEt vi vil prøve å få til er at menigheten går tur, folk kan invitere i smågrupper til grilling ute. Slik får man anledning til å ha gode samtaler og knytte kontakter. Oversettelse er også tilgjengelig (russisk og engelsk).

Reflex er vår søndagsskole for barn. På søndagsskolen er det gode, trygge lærere som tar hånd om barna. Opplegget består i sang, bønn, bibelfortelling og aktiviteter tilpasset barnas alder. Barna får også å bli kjent med hverandre og bygge fellesskap i en trygg atmosfære med morsomme aktiviteter.Vi ønsker at barna skal reflektere hvem Jesus er og hans verdier. Søndagsskolen er delt inn i tre grupper:

Reflex LEK: På lekerommet sammen med foreldre. Der er det lagt inn høyttaler slik at den voksne kan følge med på prekenen mens barna leker. 

Reflex MINI: 3 år-6 år (+under 3 år i følge med foreldre)

Vi fokuserer på bibelhistorier og verdier, morsomme aktiviteter og lek. Målet er at barna blir kjent med hvem Gud og Jesus er.

Reflex UNG:  søndagsskole for 1.-4.klasse og oppover. Vi fokuserer på  praktiske bibelundervisninger, morsomme aktiviteter, konkurranser og spill. Målet er at barna skal få verktøy til å bygge et personlig forhold med Gud og bruke det de lærer i livet sitt.

Om du vil ha mer info om hvordan vi forholder oss til smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger følg linken:

Denne våren skal vi ha undervisninger og diskusjoner rundt det følgende: Er alt relativt? Hva er det som er sant? Hvordan kom jeg hit? Gud eller big bang? Kan jeg stole på Bibelen? Slike tema er relevant for alle som lurer på livs viktige spørsmål. Så send barna på reflex barnekirke hver uke denne våren, så får de en viktig bagasje å ta med seg videre. 5. klasse og oppover

REFLEX

TWEENS & TEENS