top of page
PK Life.jpg

Life er et opplegg for 5. - 9. klasse. Vi samles annenhver onsdag kl. 18:30-20:00 til lovsang, aktiviteter, konkurranser, en tale og mye mer. Vil du vite når? klikk her.

PK tentro.jpg

Tentro er vårt konfirmasjonsopplegg. Om du vil vite mer eller melde deg på til neste kulen, klikk her.

PK KC.jpg

Kids Connect er et månedlig opplegg for alle som går i 1.-4. klasse. Opplegget er fra 17:30-19:00. Aktiviteter, konkurranser, andakter og gode venner. Vil du vite når? Klikk her

PK Bønnemøte.jpg

Hver annen mandag i partallsukene
samles vi til bønn kl. 18:00 - 19:00 i kirken.

SØNDAGER.png

grupper

Connectgrupper er for hver livsfase og person. Vi samles til bibelstudier, fellesskap og bønn. Vil du vite mer? Klikk her

KONFIRMASJON.png

Hver søndag arrangerer PK gudstjeneste. Om du vil bidra med musikk, lyd, pc/skjerm, barnekirke, tweens&teens, kirkekaffe eller vil hjelpe med et annet arrangment. Klikk her og fylle ut skjemaet med det du vil ha mer info om eller bidra med.

bottom of page