SØNDAGER I PK
gudstjeneste

Pinsekirken samles til gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Bibelens forkynnelse er gjort på en praktisk måte om forskjellige tema. Siste søndagen i måneden blir det servert nattverd. Hele gudstjenesten er i ca. 1 time. Etter møtet er ferdig ta en kopp kaffe og bli kjent med noen i fellesskap.

reflex t&t

Reflex Tweens&Teens: Opplegget er hver søndag for de som går i 5. klassen og oppover.

Reflex ung 1.-4.

Reflex Ung: søndagsskole for 1.-4.klasse og oppover. Vi fokuserer på praktiske bibelundervisninger, morsomme aktiviteter, konkurranser og spill. Målet er at barna skal få verktøy til å bygge et personlig forhold med Gud og bruke det de lærer i livet sitt.

reflex mini_edited

Reflex MINI: 3 år-6 år (+under 3 år i følge med foreldre). Vi fokuserer på bibelhistorier og verdier, morsomme aktiviteter og lek. Målet er at barna blir kjent med hvem Gud og Jesus er.

Kids Playing with Lego

Reflex LEK: På lekerommet sammen med foreldre. Der er det lagt inn høyttaler slik at den voksne kan følge med på prekenen mens barna leker.