BIDRA i PK
Givertjenesten ny (1)_edited.jpg
Misjon.jpg
 Pinsekirken Heimdal støtter flere prosjekter i Mosambik, Niger, og Russland. Vi støtter også organisajoner som God Cares, IBRA og misjonnære. Om du vil finne ut mer om hvordan du kan be for arbeidet, gi støtte til de prosjektene eller hør om muligheten til å bli med på misjontur, klkk her
Church Interior
BØNN
BØNN er en viktig del av livet og forholdet vårt med Gud. Vi tror at bønn er en åpen linje å kommunisere med Gud når som helst om hva som helst.
  • Be for menigheten at den blir sterkere i tro og frimodighet til å dele evangeliet.
  • Be at Guds menighet blir en bro til tro for mennesker i vårt område.
  • Be om at grunnskolen vi har søkt om blir godkjent av Udir. 
  • Be for at de syke blir friske, de engstelige får fred og de fattige for det de har behov for.
Om du vil at folk skal be for deg så kan du sende dine bønner til oss på post@pinsekirken.no. Vi vil gjerne at du bidra ved å dele dine bønner, din vitnesbyrd. Ved det kan vi bli oppmuntret av hverandre og stole på Gud og Hans kraft til å svare på og høre våre bønner!
Tjeneste.jpg
TJENESTE er noe vi tror ta fokuset fra oss selv og setter det på Gud og andre. Tjeneste også hjelper oss til å bygge kultur og verdier i kirken vår. Om du har lyst til å bidra på søndager så har vi flere muligheter: søndagsskole, kirkekaffe, ungdommer, lovsangsteam, multimedia/lyd, osv. Om du er interesser it noe klikk her.